ledningsjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Ledningsjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Unga kvinnliga chefer mer jämställda på hemmaplan

En undersökning som gjorts bland Sveriges mest framgångsrika unga kvinnliga chefer visar att jämställdhet på hemmaplan är en viktig framgångsfaktor. Men bara 9 procent av cheferna delar lika på föräldraledigheten.

Ledarnas chefsbarometer lät 1300 svenska chefer svara på frågor om jämställdhet i hemmet, uppdelning av föräldraledighet och vård av sjukt barn.  Samma frågor ställdes också till 75 kvinnliga chefer som finns med på listan över framtidens kvinnliga ledare.  De entydiga svaren visar att framtidens kvinnliga ledare som har bildat familj verkar leva mer jämställt än chefer i allmänhet. De flesta ledare med familj har antingen en jämställd familjesituation  eller en situation där pappan tar ut fler föräldradagar än mamman.

 

Undersökningen visar att 15 procent av de manliga cheferna inte har tagit ut någon föräldraledighet alls under barnets första två levnadsår.Hälften av de manliga cheferna och en tredjedel av de kvinnliga cheferna hade varken lönesamtal eller lönerevision under sin föräldraledighet. Undersökningen visar dessutom att de kvinnliga cheferna i högre grad upplever  att den fortsatta karriären påverkas negativt av föräldraledigheten.

 

Samtidigt visar en rapport från Konjunkturinstitutet att när andelen kvinnliga chefer ökar i en bransch, påverkar det mäns löner negativt, medan kvinnornas löner förblir opåverkade. Resultatet blir alltså att lönegapet mellan könen minskar. Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport visar också att de flesta branscher har en dominans av manliga chefer, och att de manliga ledarna tjänar mer än de kvinnliga cheferna. I privat sektor tjänar manliga chefer i genomsnitt 18 procent  mer än de kvinnliga cheferna. Statistiken är intressant, men visar förstås inte på hela sanningen, även om det faktum att bara 9 procent av cheferna delar lika på föräldraledigheten känns lite nedslående.