ledningsjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Ledningsjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Framtidens organisationer behöver utvecklas bortom tankefällan

HR-profilerna och debattörerna Magnus Dalsvall och Kjell Lindström gav i våras ut ”Bortom tankefällan”. Boken beskriver den tankefälla som uppstår i brytningen mellan gamla, invanda perspektiv och kraven från dagens moderna organisationssystem, ledare och medarbetare.

Tankefällorna tar vi ofta för självklara, även om de riskerar att hämma en organisations utveckling.
Grundtesen i resonemanget kring i ”Bortom tankefällan” handlar om att många organisationer utgår från ”Den goda hierarkin”, en tydlig hierarkisk organisation där chefen har kontroll över allt som sker, ett resonemang som blivit en utgångspunkt för i princip all modern ledarskapslitteratur.

Problemet är att dessa ”Goda hierarkier” inte överensstämmer med hur verkligheten ser ut i de flesta organisationer. Makten är istället utspridd på flera parallella maktcentrum, i projektgrupper, arbetslag och på olika enheter. Ledarskapsteorierna utgår från en karta som inte längre stämmer. Chefer bör istället acceptera att moderna organisationer består av ett antal olika maktcentra, säger Magnus Dalsvall.

Kontrollsystem stryper kreativiteteten

Magnus Dalsvall och Kjell Lindström menar att många organisationer utgår från ett detaljfokus snarare än en helhetssyn när de genomför organisationsförändringar. HR-avdelningar är sällan sena att haka på trender som lean, talent management eller employer branding,

Ett grundproblem är att antalet kontrollsystem har ökat dramatiskt på senare år. Organisationer inrättar statistik – och rapporteringssystem för i princip alla funktioner, vilket innebär att vi lägger allt mer tid på uppföljning och en strävan efter kontroll. Jag efterlyser istället ett arbetssätt som strävar efter att generera en strategisk stabilitet, som utgår från en långsiktighet snarare än kortsiktig kontroll och uppföljning, säger Magnus Dalsvall.

Chefer behöver avlastas för att kunna leda

I boken talar Magnus Dalsvall och Kjell Lindström om ”Den kapsejsade chefsrollen”, en chefsroll som på senare år i allt större utsträckning domineras av administration, kontrollsystem, möten och uppföljning. Många chefer lägger uppemot sjuttio procent av sin tid på möten. Utöver det ska administrationen hanteras. Det frigör inte många procent av arbetstiden åt chefens viktigaste uppgift, nämligen att coacha, motivera och utveckla sina medarbetare.

Vi har gott om kompetenta chefer i Sverige, problemet är att de inte avlastas tillräckligt mycket för att få en chans att göra ett riktigt bra jobb. De blir istället frustrerade eftersom de tvingas lägga merparten av sin tid på uppföljning och kontroll, säger Magnus Dalsvall.