ledningsjobb.se

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Ledningsjobb.ses integritetspolicy/användarvillkor.

Marknaden för chefer behöver anpassas till nästa generation

I takt med att åttiotalisterna gör sitt inträde på arbetsmarknaden och synen på karriär förändras så ändras också kraven som ställs på chefer. Framtidens chef lägger ingen större vikt vid formella titlar och prestige och ska kunna rycka ut på golvet om det behövs.

Enligt Sofia Johnsson på framtidsforskningsföretaget Kairos Future så ställs framtidens chef inför helt andra krav än tidigare chefsgenerationer.   Hon tror att vi kommer att få se betydligt fler kvinnliga chefer framöver.

- Unga tjejer ställer höga krav på sig själva. Många tjejer verkar uppleva att de måste kämpa hårdare än killarna för att nå sina mål. De har inte råd att gå miste om några chanser och sätter därför ribban högt på alla områden i livet, säger Sofia Johnsson.

Generationsskiftet på chefsmarknaden kan med andra ord öppna upp intressanta möjligheter för kvinnor, individer med utländsk bakgrund och personer som inte har minst ett decenniums yrkeserfarenhet från branschen man söker sig till. Personliga egenskaper och den framtida ledarpotentialen värderas högre.  Möjligheterna att byta mellan chefsjobb i olika branscher kommer förmodligen att öka i framtiden i takt med att chefen går från att vara en verksamhetsspecialist till en professionell ledare.

Catharina Nilsson är organisationskonsult på SPM Mac Mann Berg. Hon menar att de senaste årens professionalisering av chefsrollen har en positiv effekt på generationsskiftet.

- Chef har förvandlats till ett riktigt yrke där man tillåts specialisera sig på ledarskap och att motivera sina medarbetare. Tidigare rekryterades många specialister till chefspositioner, även om de inte var lämpade för rollen och kanske inte ens hade något större intresse av att arbeta med andra människors utveckling, säger hon.

Catharina Nilsson menar att chefsrollens professionalisering gör yrkesrollen tydligare. Chefer ges avlastning och behöver exempelvis inte lägga tid på administration eller detaljfrågor kring verksamheten. När antalet arbetsuppgifter blir färre och de tillåts fokusera på ledarskapsfrågor så kan arbetsbördan minska samtidigt som yrkesrollen blir mer attraktiv för yngre människor.

-  Jag har träffat många unga som är sugna på en chefskarriär och tror att det kan vara en myt att unga inte är intresserade av chefskarriärer. Om vi bara förser dem med rätt förutsättningar och gör chefsrollen rimlig att axla så tror jag inte att det blir några problem att fylla de tomma chefsstolarna, säger hon.

I framtiden kommer vi, enligt Catharina Nilsson, att se fler ledare som brinner för sin uppgift.  Hon har också märkt att unga chefsaspiranter ställer krav på att de egna värderingarna ska stämma överens med arbetsgivarens.

-  Unga blir inte chef på ett företag vars värderingar de inte kan skriva under på helt och fullt.  För att attrahera de bästa ledarna i framtiden så gäller det att företag har en väl underbyggd värdegrund och en tydlig bild av vad verksamheten står för och vill förmedla. Jag tror också att unga ledare är bättre på att sätta gränser och ta vara på sina medarbetares fulla potential, säger hon.

Catharina Nilsson betraktar tydliga riktlinjer och ett väl definierat uppdrag som viktiga förutsättningar för att öka chefsrollens attraktivitet. Tydliga förväntningar och ett rakt budskap kring vad som förväntas gör chefsrollen lättare att hantera.